DOLET

Komplexné služby v oblasti leteckých prác s bezpilotnými prostriedkami

KTO sme?

Sme kolektív skúsených odborníkov zapálených pre nové technológie s pestrou praxou v oblasti geodézie, kartografie, katastra a geografických informačných systémov a zároveň certifikovaní piloti bezpilotných leteckých prostriedkov. Spolu sme sa rozhodli ponúkať služby v oblasti diaľkového prieskumu Zeme pomocou bezpilotných leteckých prostriedkov a zúročiť tak svoje znalosti a schopnosti v tomto inovatívnom technologickom smere. Našim cieľom je priniesť zaujímavé produkty a riešenia jednotlivcom, firmám, ale aj samosprávam či inštitúciám, ktoré ušetria prostriedky a zvýšia efektivitu. 

Aké služby poskytujeme?

STavebníctvo

 • výškopisy, vrstevnicové plány
 • 3D modely, bodové mračná
 • výpočty plôch a objemov
 • sledovanie progresu stavieb 
 • výsledné dáta s možnosťou overenia autorizovaným geodetom

infraštruktúra a FACILITY MANAGMENT

 • 3D modely pre facility managment a bezpečnosť práce
 • RGB a infra inšpekcie budov (fasády, strechy, odhaľovanie únikov tepla či zatekajúcich striech)
 • RGB a infra inšpekcie infraštruktúry (vedenia, produktovody, vysielače, hydroglóbusy, solárne panely, klimatizačné jednotky)

propagácia A Virtuálne prehliadky

 • Letecké snímky nehnuteľností, miest a obcí
 • Virtuálne prehliadky zhotovené kombináciou 360° kamery a drona
 • možnosť tvorby videa alebo atraktívnych 360° panorám
 • dokumentácia kultúrnych podujatí zo vzduchu

BLOG

O nás

Róbert Turčan

Samostatný geodet a certifikovaný pilot bezpilotných lietadiel do 150 kg. Za svoju kariéru pôsobil na množstve medzinárodných projektov v inžinierskej geodézií od výstavby nákupných centier či automobilového závodu až po práce na jadrovej časti atómových elektrární. Rovnako však pracoval v oblasti katastrálnej geodézie či ako mapovač a analytik na projektoch mobilného mapovania na Slovensku a v zahraničí. Postupne sa ako technologický nadšenec dostal k problematike leteckých prác, ktorá v sebe spája inovácie a zároveň odbor ktorý ho baví s prácou, ktorá ho napĺňa. 

Martin Dóka

GIS analytik a certifikovaný pilot bezpilotných lietadiel do 150 kg. Skúsenosti so spracovaním dát z diaľkového prieskumu Zeme a s analýzou geopriestorových dát, nazbieral hlavne počas jeho pôsobenia na pozíciách ako  GIS analytik, či mapovač na projektoch mobilného mapovania. Prvotný kontakt s dronmi a možnosťami, ktoré ponúkajú ho nadchol a rozhodol sa problematike venovať hlbšie, čo ho nakoniec  priviedlo k rozhodnutiu poskytovať služby v oblasti leteckých prác, ktoré by Vám zároveň rád ponúkol.