Termálne a RGB inšpekcie

Či už ste bežný smrteľník, ktorého zaujímajú tepelné úniky zo svojho domu, aby tak minimalizoval náklady na vykurovanie, alebo energetická firma, správa budov a infraštruktúry, pretože dron sa dostane všade a nebojí sa výšok. Neriskujte zdravie svojich zamestnancov a pošlite na inšpekciu fasády, komína, antén, plynovodu či vedenia náš dron a my Vám dodáme kompletnú foto/video dokumentáciu vo vysokom rozlíšení. Takéto snímky možno využiť na hľadanie porúch v solárnych paneloch či na odhaľovanie netesností napríklad v strechách.
 
zber údajov bez zásahu do fungovania predmetu inšpekcie
Okamźitý výstup a odhalenie potencialne problémových miest priamo počas inšpekcie
Bezpečnosť. Kvôli vizuálnej inšpekcí už nepotrebujete vysokozdvižné plošiny, lešenia alebo riskovať zdravie zamestnancov

termálne inšpekcie

Pomocou infračerveného senzora na drone mapujeme tepelné mosty, úniky tepla, či defekty na solárnych paneloch. Rovnako sme nápomocní pri odhaľovaní netesností v streche, kedy môže byť ich odhalenie častokrát zložité. Po našej inšpekcií už môžete ísť na istotu a predísť zbytočne rozsiahlemu zásahu do do strechy. Takisto vieme pomôcť so stopovaním divokých zvierat, pri ich evidencií a podobne. Z každej inšpekcie od nás dostanete podrobný protokol a obrazový materiál v digitálnej forme.

RGB Inšpekcie

Foto alebo Video výstupy do rozlíšenia až 4K. Nezastaví nás ani noc, keďže disponujeme povolením na lety aj po západe slnka. Pošlite na strechu, či komín najprv náš dron, aby ste si urobili predstavu o jeho stave. Dokážeme vyhotoviť aj interaktívny 3D model, kde si môžete záujmový objekt prezerať vo Vašom PC aj v takomto stvárnení a presunúť ho do rozšírenej či rovno virtuálnej reality. Náš profesionálny dron, je dostatočne malý na to, aby sa dokázal k objektu priblížiť a vďaka celosférovému pokrytiu senzormi a špičkovému riadiacemu softvéru sa dostane aj do stiesnených priestorov pri zachovaní najvyššej miery bezpečnosti. Naše služby využijete napríklad pri inšpekcií fasád bytových domov, elektrických vedení, vysielačov, komínov a podobne.

Kontaktujte nás

 
Adresa

Slovensko

 
E-mail
 
Telefón