Virtuálna rekonštrukcia veže

Nedávno sme plnili požiadavku v obci Hostie, kde sme mali za úlohu vytvoriť inšpekčný 3D model a fotografie vonkajšieho opláštenia veže miestneho kostola Povýšenia Svätého kríža. V miestnej farnosti totiž vrcholia prípravy na jej komplexnú rekonštrukciu  a tak nás remeselník, ktorý bude pracovať na novom opláštení veže medeným plechom požiadal, aby sme mu dodali podklady, ktoré mu pomôžu pri príprave na projekt.PXL_20210309_124126264jpg
To znelo práca pre nášho univerzála - Mavic Dual, ale tentoraz sme využili senzor, ktorý sníma viditeľné spektrum svetla. No pred Phantomom sme ho uprednostnili aj preto, lebo sa s ním ďaleko lepšie lieta v stiesnených podmienkach a blízko prekážok. Okolo veže, najmä na jej severnej a západnej strane je množstvo stromov, ktorých konáre sú niekedy len zo 2 metre od nej. Keď sme si teda prekážky prezreli zo zeme a skontrolovali sme, či máme voľný vzdušný priestor, bol čas na samotný vzlet. Najskôr sme urobili takzvaný rekognoskačný let, kde sme si zo vzduchu prezreli možné prekážky, zistili si bezpečnú výšku a overili vplyv vetra a napokon sme začali zo snímkovaním. Miesto štandardných horizontálnych obletov, ktoré nám znemožnili stromy sme zvolili vertikálne snímkovanie po stranách veže. Veľmi dôležitý bol aj pozorovateľ na zemi, ktorý hlásil cez vysielačku možné prekážky a varoval pred kolíziami. Dron má síce senzorové pokrytie zo všetkých strán, no pri konároch je lepšie mať ďalší pár očí.
Veza_kamerypng
Celé snímanie bola teda ručná práca, keďže pre stiesnené pomery nebolo možné naprogramovať trasu letu a snímkovania vopred. Bolo treba dávať pozor na správnu kompozíciu fotografií, aby boli dodržané ich prekryty (inak by sme totiž nezložili model) a zároveň aj precízne pilotovať a vyhýbať sa prekážkam. Najťažšie bolo udržať si situačné povedomie, lebo ak sa človek zadíva napríklad len na displej a nevie čo má okolo seba, tak môže ľahko dôjsť k havárií. Pilotoval som v režime Tripod, ktorý ešte viac stabilizuje stroj a dovoľuje veľmi presné korekcie letu aj pri veľkých vstupoch do ovládania. O hodinu a asi 300 záberov neskôr sme boli na mieste hotoví a presunuli sme sa do kancelárie, kde sme nahrali fotky do počítača a vytvorili sme bodové mračno, ktoré sme očistili od zbytočností a z neho sme ďalej vygenerovali 3D model a orto pohľady.veza_pohladpng
Výsledok našej práce teda poslúži dobrej veci a pomôže majstrovi klampiarovi pripraviť sa robotu ešte na zemi, bez toho aby sa musel štverať po streche sám, alebo pomocou výškovej techniky, ktorá by mu nedovolila takú flexibilitu. Naše riešenie mu poskytlo detailné fotografie a model, na ktorom si môže robiť ľubovoľné dĺžkové či plošné merania v centimetrovej presnosti.Veza_merpng