Letecké laserové skenovanie ako stroj času

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) zabezpečuje od roku 2017 dodávateľským
spôsobom nový digitálny model reliéfu DMR 5.0 celého územia Slovenskej republiky, vytvorený z údajov leteckého laserového skenovania. Jeho spracovaný výstup si môžeme prezrieť, alebo aj stiahnuť na stránke ZBGIS. Laserové skenovanie nám z princípu svojho fungovania umožňuje vidieť aj to, čo je bežnému pozorovateľovi skryté. Laserové pulzy totiž dokážu prejsť aj vegetáciou a my tak vieme získať informácie aj o tom, čo skrýva hustý les, alebo divoký porast. Dobrým príkladom toho, kde sa takéto dáta uplatnia je aj pátranie po opustených obydliach, historickej banskej činnosti alebo dokonca po pradávnych hradiskách (viď krásne viditeľný val na Veľkom Tríbeči). V tomto blogu sa povenujeme zaniknutej osade Brezová v katastri obce Veľké Uherce na severnom konci pohoria Tríbeč. O osade nie je veľa informácií, no niečo sa dalo nájsť na lokálnych facebookových stránkach tu a tu, odtiaľ som sa dostal na stránky Univerzity v Karlsruhe, ktorá sa venuje problematike nemeckého osídlenia v okolí obce Veľké Pole. V skratke: 
Brezová sa nachádza v juhovýchodnej časti obce Vel'ké Uherce. Je to bývalá nemecká osada. Nachádza sa v nadmorskej výške 565 m.n.m. Pôvodný nemecký názov obce Brezová bol Birkenhain. Brezová bola zrejme pred r. 1780 osídlená pri obciach Radobica, Vel'ké Uherce a Vel'ké Pole ako rozptýlené osídlenie. V súčasnosti spadá Brezová do obce Veľké Uherce. V r. 1941 bola krátko začlenená do obce Vel'ké Pole. Avšak, po niekoľkých rokoch bola Brezová späť pričlenená k obci Vel'ké Uherce. Po vojne bolo veľa Nemcov z regiónu deportovaných. Brezová je odvtedy opustená.
Na to, aby som sa na lokalitu pozrel bližšie ma inšpiroval jej náhodný nález na katastrálnej mape, kde sú stále zakreslené domy tamojších obyvateľov. KNpng
KN Mapa
Na tom by nebolo nič nezvyčajné, pohorie Tríbeč je posiate množstvom podobných opustených usadlostí. Zvedavosť vo mne vzbudilo hlavne to, že niekoľkokrát som sa v danej lokalite pohyboval pri turistike a o osade Brezová som nemal ani tušenie, aj keď som ju mal priamo pod nosom. 
2021_0404_13075300jpg
Pohľad na divoký porast, pod ktorým sa osada Brezová ukrýva 
Najskôr sme sa tam s kolegom Martinom vybrali osobne, aby sme si otestovali limity fotogrametrie pri zbere dát v hustej vegetácií. Naša výprava sa do osady vydala od hlavnej cesty smerom na Veľké Pole a nasledoval celkom slušný výšľap s celým vybavením až na miesto. Na naše prekvapenie po spracovaní fotiek a GNSS merania sa nám podarilo získať vcelku kvalitné dáta, no LIDAR je v tomto prípade celkom iný kaliber. Našu expedíciu do severného Tríbeča sme pokrývali aj na našom Instagrame.teren_FGpngModel terénu z fotogrametrického zamerania (Phantom 4 2.0, GNSS zameranie vlícovacích bodov), autor: Róbert Turčan a Ing. Martin Dóka
Po spracovaní bodového mračna z leteckého skenovania, môžeme vidieť, čo hustá vegetácia,  desaťročia pôsobenia živlov a vrstvy opadaného lístia skrývajú. Zrazu zo zeme vystupujú múry desiatok domov, chlievov či stodôl a predstavy o živote predkov v tejto krásnej lokalite dostávajú
presnejšie kontúry.

3D model terénu po spracovaní bodového mračna. Zdroj: UGKK SR
terenpng
3D model terénu po spracovaní bodového mračna. Zdroj: UGKK SR
Vo videu, aj na obrázku môžeme vidieť aj detaily cesty, ulice. V najnižšom bode (modrá farba) sa dodnes nachádza studňa, ako zdroj vody pre celú osadu. Samotné osídlenie sa nachádza v nevýraznom sedle medzi dvoma pahorkami (červená farba). Je skvelé že Úrad geodézie, kartografie a katastra dáta z leteckého snímkovania a skenovania poskytuje voľne širokej verejnosti. Určite nám umožnia odhaliť aj väčšie tajomstvá, ako som práve popísal. Nakoniec prikladám zopár fotiek priamo z Brezovej:
2021_0404_13083300jpg2021_0404_13090400jpg2021_0404_13082900jpg