Inšpekcia pozemku

Nedávno nás oslovil klient s požiadavkou inšpekcie pozemku. Nehnuteľnosť o ktorú sa jednalo bola pomerne zaprataná materiálom či vegetáciou a jej majiteľ plánuje jej celkovú revitalizáciu. Z toho dôvodu potreboval o budovách a pozemku získať množstvo informácií pre jednotlivých remeselníkov. Po nevyhnutnej príprave a plánovaní letu sa náš Phantom 4 V2.0 vzniesol do vzduchu, aby vykonal let za účelom zberu priestorových informácií. Po pristátí sme  mali dostatok fotografií, aby sme dokázali vytvoriť 3D model pozemku a nehnuteľností, ktoré na ňom stoja. 2png V tomto prípade sme použili webovú službu, ktorá sa na tento typ úlohy skvele hodila. Stačilo len uploadnúť fotky, nechať cloudovou službou spracovať ich do želanej podoby a mohli sme začať zbierať požadované údaje. Len pre ilustráciu, zopár typov informácií, ktoré sme pre klienta zozbierali:
  • dĺžka plotov
  • objemy kôp s odpadom
  • plocha predzáhradky
  • plocha strechy
  • celkový výškový profil pozemku
3pngSlužba ktorú sme na zákazku použili umožňuje rýchle zdieľanie údajov s klientami a dokonca im poskytuje možnosť robiť vlastné merania bez špeciálnych softvérov či iných komplikácií. Stačí vám webový prehliadač a máte prístup k obrovskému množstvu informácií v užívateľsky prívetivej forme. Nakoniec sme zákazníkovi odovzdali komplexnú správu o nameraných údajoch. Takto sme znovu ukázali efektivitu využitia dronov voči konvenčným metódam zberu údajov. Pri porovnateľnej presnosti sme oproti tradičným geodetickým metódam zozbierali neporovnateľne viac informácií za minimálny čas v teréne s dodaním hotového produktu do pár hodín v graficky a užívateľsky prívetivej forme. S dátami je samozrejme ďalej možno pracovať a poskytnúť ich napríklad ako podklady pre projektantov a podobne. 

1png